Lapoli OÜ on spetsialiseerunud erinevatele restaureerimistöödele, kasutades looduslikke ja traditsioonilisi ehitusmaterjale. Restaureerimistööde käigus püüame taaskasutada vanu ja kvaliteetseid ehitusmaterjale.

Firma tegeleb põhiliselt vanade hoonete restaureerimisega ja renoveerimisega. Adavere töökojas restaureerime ka vana mööblit.

Kõrvaltegevusharuna tegeleme vanade uste ja akende ning puitkonstruktsioonide restaureerimisalase koolitusega.